GUNGNE

Funnår
1982
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

21.04.1996

Historiske investeringer per 31.12.2016:

1 928 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Gungne ligger i Sleipner-området i den midtre delen av Nordsjøen. Vanndybden er 83 meter. Gungne ble påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1995. Feltet er bygd ut med tre brønner boret fra Sleipner A-innretningen. Produksjonen startet i 1996. PUD-fritak ble innvilget for Skagerrak- og Hodformasjonen i 2000, og for en brønn til Gammahøyden i 2007.

Reservoar

Gungne produserer gass fra trias sandstein i Skagerrakformasjonen. I tillegg produserer feltet betydelige mengder kondensat. Reservoaret ligger på 2.800 meters dyp. Reservoarkvaliteten er stort sett god, men reservoaret er segmentert, og laterale skiferlag fungerer som interne barrierer.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Gass og kondensat blir sendt til Sleipner A-innretningen for behandling.

Status

Produksjonen fra Gungne avtar, og feltet er i sen halefase. Rettighetshaverne jobber med tiltak for å redusere produksjonsnedgangen og øke reservene.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon