GUNGNE

Funnår
1982
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

21.04.1996

Historiske investeringer per 31.12.2022:

1 928 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

0 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Gungne ligger i Sleipnerområdet i den midtre delen av Nordsjøen. Vanndybden er 85 meter. Gungne ble påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1995. Feltet er bygd ut med tre brønner boret fra Sleipner A-innretningen. Produksjonen startet i 1996. PUD-fritak ble innvilget for Skagerrak- og Hodformasjonene i 2000, og for en brønn til Gammahøyden i 2007.

Reservoar

Gungne produserer gass og kondensat hovedsakelig fra trias sandstein i Skagerrakformasjonen med noe bidrag fra midtre jura sandstein i Huginformasjonen og paleocen sandstein i Tyformasjonen. Reservoarkvaliteten er generelt dårligere i Skagerrakformasjonen enn i Hugin- og Tyformasjonene. Reservoarene ligger på 2800 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning

Transport

Brønnstrømmen fra Gungne prosesseres på Sleipner A-innretningen. Salgsgass eksporteres fra Sleipner A via Gassled (område D) til markedet. Ustabilt kondensat transporteres i rørledning til terminalen på Kårstø.

Status

Feltet er i sen halefase. For tiden produserer kun en brønn på feltet. Det er ingen produksjon fra brønnen på Gammahøyden.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon