6407/2-6 S (Flyndretind)

Funnår
2010
Område
Norwegian sea
Status
Production in clarification phase
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS
Funnet 6407/2-6 S (Flyndretind) ligger på Haltenbanken i den østlige delen av Norskehavet, fire kilometer nordvest for Mikkel-feltet. Havdybden i området er 250 meter. Funnet ble påvist i 2010. Reservoaret inneholder gass og kondensat i sandstein av tidlig- og mellomjura alder i Tofte- og Tiljeformasjonen. Reservoarene ligger på henholdsvis 2.887 og 2.960 meters dyp. Mest sannsynlig utbyggingsløsning er en samordnet utbygging med funnet Mikkel Sør tilknyttet Åsgard B-innretningen via Mikkel havbunnsramme. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert til myndighetene mot slutten av 2018.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon