KNARR

Funnår
2008
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

A/S Norske Shell

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

16.03.2015

Historiske investeringer per 31.12.2017:

13 495 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

620 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Knarr ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 50 kilometer nordøst for Snorre. Vanndybden er 400 meter. Knarr ble påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet er bygd ut med et produksjons- og lagerskip (FPSO) og to havbunnsrammer med seks brønner for produksjon og injeksjon. Knarr-feltet består av to segmenter, Knarr Vest og Knarr Sentral, med en havbunnsramme hver. Produksjonen startet i 2015.

Reservoar

Knarr produserer olje fra undre jura sandstein i Cookformasjonen. Reservoaret ligger på 3800 meter dyp og har mindre god kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med vanninjeksjon som trykkstøtte.

Transport

Oljen prosesseres og lagres på Knarr-skipet og lastes derfra til tankskip for eksport. Gassen eksporteres via Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS) til St. Fergus i Storbritannia.

Status

Feltet produserer etter planen, med en avtakende oljerate og økende vannkutt. 4D-seismikk ble samlet inn i 2017 og ferdigprosessert i 2018. I tillegg ble det gjennomført en produksjonsloggingskampanje. Vannproduksjon forventes å øke ytterligere, med påfølgende reduksjon i oljeproduksjon. Tyttebær-prospektet like sør for Knarr-feltet ble boret i 2018, men var tørt. Rettighetshaverne fortsetter med å evaluere forskjellige kommersielle muligheter for å maksimere verdiskapingen fra feltet.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon