KVITEBJØRN

Funnår
1994
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

26.09.2004

Historiske investeringer per 31.12.2017:

20 907 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

1 691 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Boring er utfordrende på Kvitebjørn på grunn av lavt reservoartrykk. Boring av nye brønnmål er tidskritisk. Evaluering av ny teknologi for boring av brønner med høy trykkforskjell er fokusområde. Det er borepause i 2019. Gassproduksjon fra Valemon skal sendes via Kvitebjørn fra 2021.

Utbygging

Kvitebjørn ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, 15 kilometer sørøst for Gullfaks. Havdybden i området er 190 meter. Kvitebjørn ble påvist i 1994, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2000. Feltet er bygd ut med en integrert bolig-, bore- og prosessinnretning med stålunderstell. Produksjonen startet i 2004. Endret PUD som inkluderte flere forekomster og prospekter ble godkjent i 2006.

Reservoar

Kvitebjørn produserer gass og kondensat fra midtre jura sandstein i Brentgruppen. Det er også reservoarer i Cookformasjonen og Statfjordgruppen. Reservoarene ligger på 4000 meter dyp og hadde i begynnelsen høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Reservoarkvaliteten er god.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning. Prekompresjon av gass, som startet fra 2014, har gitt økt gassutvinning.

Transport

Rikgass transporteres i Kvitebjørn Gassrør til Kollsnes-terminalen i Hordaland, mens kondensat fraktes i en rørledning tilknyttet Troll Oljerør II for videre transport til Mongstad-terminalen i Hordaland.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon