KVITEBJØRN

Funnår
1994
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

26.09.2004

Historiske investeringer per 31.12.2016:

20 412 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

1 944 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

I 2017 produserte Kvitebjørn mindre enn forventet på grunn av forsinket oppstart av nye brønner. Boring er utfordrende på Kvitebjørn på grunn av lavt reservoartrykk. Boring av nye boremål blir tidskritisk. I 2017 ble det boret en brønn, og rettighetshaverne er i gang med å bore en brønn til på vestflanken. Produksjonen opprettholdes ved brønnintervensjoner og boring av brønner på flankene for å vinne ut gjenværende ressursene.

Utbygging

Kvitebjørn ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, 15 kilometer sørøst for Gullfaks. Havdybden i området er 190 meter. Kvitebjørn ble påvist i 1994, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2000. Feltet er bygd ut med en integrert bolig-, bore- og prosessinnretning med stålunderstell. Produksjonen startet i 2004. Endret PUD som inkluderte flere forekomster og prospekter ble godkjent i 2006.

Reservoar

Kvitebjørn produserer gass og kondensat fra midtre jura sandstein i Brentgruppen. Det er også reservoarer i Cookformasjonen og Statfjordgruppen. Reservoarene ligger på 4.000 meters dyp og hadde i begynnelsen høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Reservoarkvaliteten er god.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning. Prekompresjon av gass, som startet fra 2014, har gitt økt gassutvinning.

Transport

Rikgass transporteres i Kvitebjørn Gassrør til Kollsnes-terminalen, mens kondensat fraktes i en rørledning tilknyttet Troll Oljerør II for videre transport til Mongstad-terminalen.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon