MIKKEL

Funnår
1987
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

01.08.2003

Historiske investeringer per 31.12.2016:

6 587 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

668 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Trykkfallet i reservoaret har vært mindre enn ventet, og dette har økt gassestimatet for feltet. Gasskompresjonen som begynte i 2015 vil framskynde og forlenge gassproduksjonen fra Mikkel. Stabil tilgang på gass med lavt CO2-innhold fra Mikkel og Midgard er også viktig for utblanding av gass med høyt CO2-innhold fra Kristin i Åsgard Transport System. Det arbeides nå med å utvikle påviste gassressurser i området via Mikkel og Midgard til Åsgard B.

Utbygging

Mikkel ligger i den østlige delen av Norskehavet, 30 kilometer nord for Draugen. Vanndybden i området er 220 meter. Mikkel ble påvist i 1987, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2001. Feltet er bygd ut med to brønnrammer koblet til Åsgard B-innretningen. Produksjonen startet i 2003.

Reservoar

Mikkel produserer gass og kondensat fra jura sandstein i Garn-, Ile- og Tofteformasjonen. Feltet består av seks strukturer som er adskilt av forkastninger, alle med god reservoarkvalitet. Det har en 300 meter tykk gasskondensatkolonne og en tynn underliggende oljesone. Reservoaret ligger på 2.500 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen fra Mikkel kombineres med brønnstrømmen fra Midgard-forekomsten og sendes til Åsgard B-innretningen for prosessering. Kondensat skilles fra gassen og stabiliseres før det skipes ut sammen med kondensat fra Åsgard. Kondensat selges som olje (Halten Blend). Rikgassen transporteres via Åsgard Transport System (ÅTS) til Kårstø-terminalen, hvor flytende naturgass (NGL) skilles ut. Tørrgassen transporteres fra Kårstø til kontinentet gjennom Europipe II-rørledningen.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon