ODA

Funnår
2011
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Spirit Energy Norway AS

Område:

North sea

Historiske investeringer per 31.12.2016:

1 164 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

4 412 MILL NOK (i faste 2017-kroner)

Utbygging

Oda ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 10 kilometer øst for Ula. Vanndybden i området er 65 meter. Oda ble påvist i 2011 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i mai 2017. Utbyggingskonseptet er en havbunnsramme med to produksjonsbrønner knyttet til Ula og en injeksjonsbrønn for trykkstøtte.

Reservoar

Hovedreservoaret er i sandstein av senjura alder i Ulaformasjonen på om lag 2.900 meters dyp. Reservoaret har en høy helning og kvaliteten er god.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkstøtte fra sjøvannsinjeksjon.

Transport

Oljen skal transporteres i rørledning via Ekofisk til Teesside i Storbritannia. Gassen skal transporteres til Ula og brukes som injeksjonsgass for å øke utvinningen.

Status

Feltet er under utbygging.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon