ODA

Funnår
2011
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Spirit Energy Norway AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

16.03.2019

Historiske investeringer per 31.12.2017:

4 263 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

1 592 MILL NOK (i faste 2018-kroner)

Utbygging

Oda ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 kilometer øst for Ula. Vanndybden er 65 meter. Oda ble påvist i 2011, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2017. Utbyggingskonseptet er en havbunnsramme med to produksjonsbrønner knyttet til Ula og en injeksjonsbrønn for trykkstøtte. Produksjonen startet i 2019.

Reservoar

Oda produserer olje fra sandstein av senjura alder. Hovedreservoaret er i Ulaformasjonen og ligger på 2900 meter dyp. Reservoaret har en høy helning og kvaliteten er god.

Utvinning

Feltet produseres med trykkstøtte fra sjøvannsinjeksjon.

Transport

Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Ula for behandling. Oljen eksporteres til Ekofisk og videre i Norpipe oljerørledning til Teesside-terminalen i Storbritannia. Gassen selges til Ula for injeksjon i Ula-reservoaret for å øke oljeutvinningen fra Ula-feltet. 

Status

Oda kom i produksjon i mars 2019.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon