ORMEN LANGE

Funnår
1997
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

A/S Norske Shell

Område:

Norwegian Sea

Produksjonsstart:

13.09.2007

Historiske investeringer per 31.12.2019:

51 532 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2020:

1 038 MILL NOK (i faste 2020-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Ormen Lange ligger i den sørlige delen av Norskehavet, 120 kilometer vest-nordvest for prosessanlegget på Nyhamna. Vanndybden varierer fra 800 til over 1100 meter. Ormen Lange ble påvist i 1997, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2004. Dypt vann og forholdene på havbunnen gjorde utbyggingen vanskelig, og utvikling av ny teknologi var nødvendig. Feltet ble bygd ut i flere faser. Utbyggingsløsningen består av fire havbunnsrammer, hver med åtte brønnslisser. Det er totalt 24 produksjonsbrønner. Feltet kom i produksjon i 2007 fra to havbunnsrammer sentralt på feltet. I 2009 og 2011 ble det installert to bunnrammer i henholdsvis den sørlige og nordlige delen av feltet.

Reservoar

Ormen Lange produserer veldig tørr gass og mindre mengder kondensat fra sandstein av paleocen alder i Eggaformasjonen. Reservoaret ligger på 2700-2900 meters dyp under havoverflaten og har svært god kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen transporteres i to flerfaserørledninger til Nyhamna-terminalen for prosessering før den eksporteres i Langeled-rørledningen via Sleipner til Easington i Storbritannia.

Status

Produksjonen fra feltet avtar og det arbeides med å øke utvinningen fra feltet. Reservoarovervåking er et fokusområde, og ny 4D-seismikk ble innsamlet i 2019. Et landbasert gasskompresjonsanlegg på Nyhamna-terminalen ble satt i drift i 2017, og arbeid pågår for å implementere havbunnskompresjon. Letepotensialet nær feltet utforskes.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon