ORMEN LANGE

Funnår
1997
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

A/S Norske Shell

Område:

Norwegian Sea

Produksjonsstart:

13.09.2007

Historiske investeringer per 31.12.2017:

51 283 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

839 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Ormen Lange ligger i den sørlige delen av Norskehavet. Vanndybden i området varierer fra 800 til over 1100 meter. Ormen Lange ble påvist i 1997, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2004. Dypt vann og forholdene på havbunnen gjorde utbyggingen vanskelig, og det måtte utvikles ny teknologi. Feltet ble bygd ut med 24 dypvannsbrønner i flere faser. Feltet kom i produksjon i 2007 fra to brønnrammer sentralt på feltet. I 2009 og 2011 ble det installert to bunnrammer i henholdsvis den sørlige og nordlige delen av feltet.

Reservoar

Ormen Lange produserer gass og kondensat fra sandstein av paleocen alder i Eggaformasjonen. Reservoaret ligger på 2700-2900 meter dyp under havoverflaten og har meget god kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen transporteres i to flerfaserørledninger til et landanlegg på Nyhamna i Møre og Romsdal, hvor den prosesseres før den eksporteres i Langeled-rørledningen via Sleipner R-innretningen til Easington i Storbritannia.

Status

Produksjon fra feltet faller jevnt som følge av en gradvis reduksjon i reservoartrykket. Et landbasert gasskompresjonsanlegg på Nyhamna-terminalen ble satt i drift i 2017. To forskjellige løsninger for havbunnskompresjon vurderes, og endelig beslutning ventes i 2019.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon