SKARV

Funnår
1998
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

Norwegian Sea

Produksjonsstart:

01.01.2013

Historiske investeringer per 31.12.2017:

46 538 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

782 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Skarv ligger i den nordlige delen av Norskehavet, 35 kilometer sørvest for Norne. Havdybden i området er 350-450 meter. Skarv ble påvist i 1998, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007. Forekomstene Skarv og Idun ble bygd ut samtidig. Utbyggingskonseptet er et produksjons- og lagerskip (FPSO) knyttet til 5 havbunnsrammer med 15 brønner. Produksjonen startet i 2013. Ærfugl-feltet blir bygd ut som tilknytning til Skarv-skipet.

Reservoar

Skarv produserer gass og olje fra sandstein av tidlig- og mellomjura alder i Tilje-, Ile- og Garnformasjonene. Det er også underliggende oljesoner i Garn- og Tiljeformasjonene. Garnformasjonen har god reservoarkvalitet, mens Tiljeformasjonen har relativt dårlig kvalitet. Reservoarene er inndelt i flere forkastningssegmenter og ligger på 3300-3700 meter dyp. Snadd-forekomstene består av gass i sandstein av kritt alder i Lysingformasjonen.

Utvinning

Feltet produseres med trykkstøtte fra gassinjeksjon og gassløft.

Transport

Oljen bøyelastes til tankskip, mens gassen transporteres til Kårstø-terminalen i Rogaland i en 80 kilometer lang rørledning som er koblet til Åsgard Transport System (ÅTS).

Status

I 2017 ble det injisert mer gass for å forbedre oljeutvinningen. Gassnedblåsning er blitt utsatt. Rettighetshaverne er i gang med å evaluere mulighetene for tilleggsbrønner og med prospektevaluering.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon