SKIRNE

Funnår
1990
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

TotalEnergies EP Norge AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

03.03.2004

Historiske investeringer per 31.12.2019:

2 709 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2020:

7 MILL NOK (i faste 2020-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Status

Feltet er nå i halefasen. Byggve-reservoaret er vannflømmet og det er ikke utvinnbare gassressurser igjen. Skirne-produksjonen er optimalisert ved å opprettholde lavt innløpstrykk på Heimdal-innretningen. Skirne kan potensielt produsere så lenge Heimdal-innretningen er i bruk. En avslutningsplan for Skirne og Atla ble levert allerede i 2015.

Utbygging

Skirne, inkludert Byggve-forekomsten, ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 20 kilometer øst for Heimdal. Vanndybden er 120 meter. Skirne ble påvist i 1990, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2002. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer som er knyttet til Heimdal-innretningen. Produksjonen startet i 2004. Atla ble koblet til Skirne i 2012.

Reservoar

Skirne og Byggve produserer gass og kondensat fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Skirne-forekomsten ligger på 2370 meters dyp, og Byggve-forekomsten på 2900 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen fra Skirne transporteres i rørledning til Heimdal-innretningen for behandling. Gassen transporteres fra Heimdal i Vesterled-rørledning til St. Fergus-terminalen i Storbritannia. Gassen ble tidligere transportert med Statpipe til kontinentet. Kondensatet transporteres til Brae-feltet på britisk sektor og videre i Forties-rørledningssystemet til Cruden Bay i Storbritannia.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon