SKIRNE

Funnår
1990
Funnbrønn
Status
Shut down
Lisens

Operatør:

TotalEnergies EP Norge AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

03.03.2004

Historiske investeringer per 31.12.2022:

2 734 MILL NOK (i løpende kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Skirne, inkludert forekomsten Byggve, ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 20 kilometer øst for Heimdal. Vanndybden er 120 meter. Skirne ble påvist i 1990, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2002. Feltet var bygd ut med to havbunnsrammer som var knyttet til Heimdalinnretningen. Produksjonen startet i 2004. Atla ble koblet til Skirne i 2012.

Reservoar

Forekomstene Skirne og Byggve produserte gass og kondensat fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Skirne ligger på 2370 meters dyp, og Byggve på 2900 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god.

Utvinning

Feltet ble produsert med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen fra Skirne ble transportert i rørledning til Heimdal-innretningen for behandling. Gassen ble transportert fra Heimdal i Vesterled-rørledning til St. Fergus-terminalen i Storbritannia. Gassen ble tidligere transportert med Statpipe til kontinentet. Kondensatet ble transportert til Brae-feltet på britisk sektor og videre i Forties-rørledningssystemet til Cruden Bay i Storbritannia.

Status

Skirne ble nedstengt i juni 2023 og disponeringsaktiviteter pågår.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon