SKIRNE

Funnår
1990
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Total E&P Norge AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

03.03.2004

Historiske investeringer per 31.12.2017:

2 698 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

11 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Feltet er i halefasen, og er ventet å produsere til 2019. En avslutningsplan ble levert til myndighetene i 2015, og ifølge disponeringsvedtaket skal innretningene fjernes innen 2021.

Utbygging

Skirne, inkludert Byggve-forekomsten, ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 20 kilometer øst for Heimdal. Vanndybden i området er 120 meter. Skirne ble påvist i 1990, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2002. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer som er knyttet til Heimdal-innretningen. Produksjonen startet i 2004. Atla ble koblet til Skirne/Byggve i 2012.

Reservoar

Skirne og Byggve produserer gass og kondensat fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Skirne-forekomsten ligger på 2.370 meters dyp, og Byggve-forekomsten på 2.900 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen fra Skirne transporteres i rørledning til Heimdal-innretningen for prosessering. Gassen transporteres fra Heimdal i Vesterled og Statpipe, og kondensatet til Brae-feltet på britisk sektor.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon