SLEIPNER ØST

Funnår
1981
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

24.08.1993

Historiske investeringer per 31.12.2017:

28 709 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

1 374 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Sleipner Øst ligger i den midtre delen av Nordsjøen. Vanndybden er 82 meter. Sleipner Øst ble påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1986. Feltet er bygd ut med Sleipner A, en integrert prosess-, bore- og boliginnretning med understell av betong. Utbyggingen omfatter også Sleipner R stigerørsinnretning, som knytter Sleipner A til rørledningene for gasstransport, og Sleipner FL flammetårn. Produksjonen startet i 1993. PUD for Loke Heimdal og Loke Trias ble godkjent henholdsvis i 1991 og 1995. Det ble da installert to havbunnsrammer, en for produksjon fra den nordlige delen av Sleipner Øst og en for produksjon av Loke-forekomsten. Alpha Nord-segmentet ble bygd ut i 2004 med en havbunnsramme som er knyttet til Sleipner T prosessinnretning via en 18 kilometer lang rørledning. CO2 fjernes fra brønnstrømmen på Sleipner T og injiseres i Utsiraformasjonen via en egen injeksjonsbrønn fra Sleipner A. Feltene Sigyn, Gungne, Gudrun og Gina Krog er koblet opp mot Sleipner A.

Reservoar

Sleipner Øst produserer gass og kondensat. Reservoarene i Sleipner Øst og Loke er hovedsakelig i sandstein av paleocen alder i Tyformasjonen og av mellomjura alder i Huginformasjonen. I tillegg er det påvist gass i Heimdalformasjonen, som ligger over Tyformasjonen. Reservoaret er på 2.300 meters dyp.

Utvinning

Reservoaret i Huginformasjonen produseres med trykkavlastning. Fram til 2005 ble reservoaret i Tyformasjonen produsert med resirkulering av tørrgass. For å optimalisere produksjonen, produseres brønnene med redusert innløpstrykk. Produksjonen fra Ty-brønnene stanset i 2012.

Transport

Salgsgass eksporteres fra Sleipner A-innretningen via Gassled (område D) til markedet. Ustabilt kondensat transporteres i rørledning til Kårstø-terminalen.

Status

Sleipner Øst er i sen halefase. Rettighetshaverne har satt i verk tiltak for å redusere nedgang i produksjonen og øke reservene. Utgard skal knyttes til prosessinnretningen Sleipner T.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon