SLEIPNER VEST

Funnår
1974
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

29.08.1996

Historiske investeringer per 31.12.2020:

25 563 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

3 175 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Sleipner Vest ligger i den midtre delen av Nordsjøen. Vanndybden er 110 meter. Sleipner Vest ble påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1992. Feltet er bygd ut med produksjons- og brønnhodeinnretningen Sleipner B, som fjernstyres fra Sleipner A-innretningen på Sleipner Øst. Produksjonen startet i 1996.

Reservoar

Sleipner Vest produserer gass og kondensat hovedsakelig fra sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen. Mindre hydrokarbonvolumer finnes lokalt i Sleipnerformasjonen. Reservoaret ligger på 3450 meters dyp og er svært segmentert. Forkastningene på feltet er normalt ikke forseglet, og kommunikasjonen mellom sandavsetningene er god.

Utvinning

Sleipner Vest produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen sendes til Sleipner A-innretningen for prosessering. Salgsgass eksporteres fra Sleipner A via Gassled (område D) til markedet. Ustabilt kondensat transporteres i rørledning til terminalen på Kårstø.

Status

Produksjonen for Sleipner Vest er i halefasen. 4D-seismikk, innsamlet i 2020, brukes til å planlegge fremtidige borekampanjer på feltet samt derisking av letemål.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon