SLEIPNER VEST

Funnår
1974
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

29.08.1996

Historiske investeringer per 31.12.2022:

25 699 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

3 555 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Sleipner Vest ligger i den midtre delen av Nordsjøen, 12 kilometer vest for Sleipner Øst-feltet. Vanndybden er 110 meter. Sleipner Vest ble påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1992. Feltet er bygd ut med to innretninger; Sleipner B, en normalt ubemannet brønnhodeinnretning som fjernstyres fra Sleipner A-innretningen på Sleipner Øst, og Sleipner T, en gassbehandlingsinnretning som har broforbindelse til Sleipner A. Produksjonen startet i 1996.

Reservoar

Sleipner Vest produserer gass og kondensat hovedsakelig fra sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen. Mindre hydrokarbonvolumer finnes lokalt i Sleipnerformasjonen. Reservoaret ligger på 3450 meters dyp og er svært segmentert. Forkastningene på feltet er normalt ikke forseglet, og kommunikasjonen mellom sandavsetningene er god.

Utvinning

Sleipner Vest produseres med trykkavlastning. CO2 fjernes fra gassen og injiseres for lagring i Utsiraformasjonen.

Transport

Brønnstrømmen sendes til Sleipner A-innretningen for prosessering. Salgsgass eksporteres fra Sleipner A via Gassled (område D) til markedet. Ustabilt kondensat transporteres i rørledning til terminalen på Kårstø.

Status

Produksjonen for Sleipner Vest er i midten av halefasen. Boremål evalueres for en borekampanje planlagt i 2024/2025. Som et tiltak for økt produksjon fra feltet er innløpstrykket på Sleipner T redusert, og skal reduseres ytterligere framover.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon