SLEIPNER VEST

Funnår
1974
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

29.08.1996

Historiske investeringer per 31.12.2017:

24 847 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

359 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Sleipner Vest ligger i den midtre delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er 110 meter. Sleipner Vest ble påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1992. Feltet er bygd ut med produksjons- og brønnhodeinnretningen Sleipner B, som fjernstyres fra Sleipner A-innretningen på Sleipner Øst. Produksjonen startet i 1996.

Reservoar

Sleipner Vest produserer gass og kondensat fra sandstein av mellomjura alder i Hugin- og Sleipnerformasjonene; mesteparten av reservene finnes i Huginformasjonen. Reservoaret ligger på 3450 meter dyp og er svært segmentert. Forkastningene på feltet er normalt ikke forseglet, og kommunikasjonen mellom sandavsetningene er god.

Utvinning

Sleipner Vest produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen sendes til Sleipner A-innretningen for prosessering. Salgsgass eksporteres fra Sleipner A via Gassled (område D) til markedet. Ustabilt kondensat transporteres i rørledning til Kårstø-terminalen i Rogaland.

Status

Sleipner Vest er i halefasen. Rettighetshaverne jobber med tiltak for å redusere produksjonsnedgangen og øke reservene. Det pågår en evaluering av letemål i nærheten av feltet.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon