SNORRE

Funnår
1979
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

03.08.1992

Historiske investeringer per 31.12.2017:

86 737 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

53 200 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Snorre ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen. Havdybden i området er 300-350 meter. Snorre ble påvist i 1979, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988. Feltet er bygd ut med innretningene Snorre A i sør og Snorre UPA sentralt på feltet. Snorre A er en flytende bore-, produksjons og boligplattform som er forankret til havbunnen med strekkstag. Snorre UPA er et anlegg for undervannsproduksjon og er knyttet opp til Snorre A. På Snorre A er det også en egen prosessmodul for full stabilisering av brønnstrømmen fra Vigdis. Produksjonen startet i 1992. I 1998 godkjente myndighetene PUD for Snorre B-innretningen, en halvt nedsenkbar integrert bore-, prosess- og boligplattform. Snorre B, som ligger på den nordlige delen av feltet, ble satt i produksjon i 2001.

Reservoar

Snorre produserer olje fra sandstein av trias og tidligjura alder i Lundeformasjonen og Statfjordgruppen. Feltet består av flere store forkastningsblokker. Reservoaret har en kompleks struktur og har både kanaler og strømningsbarrierer. Det ligger på 2.000-2.700 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon, gassinjeksjon og alternerende vann- og gassinjeksjon (VAG).

Transport

Olje og gass blir separert i en totrinnsprosess på Snorre A-innretningen og transporteres i egne rørledninger til Statfjord A for sluttprosessering og eksport. Oljen blir lastet til tankskip på Statfjord, og overskuddsgass transporteres gjennom Statpipe til Kårstø-terminalen eller via Tampen Link til terminalen Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia. Prosessert olje fra Snorre B går i rørledning til Statfjord B der den lagres før den lastes videre på tankskip. All gass fra Snorre B blir normalt injisert, men kan også sendes til Snorre A for injeksjon eller eksport.

Status

Rettighetshaverne har vurdert flere løsninger for videreutvikling og økt utvinning fra feltet, og i desember 2017 leverte de PUD for "Snorre Expansion"-prosjektet til myndighetene. Planen inkluderer en omfattende havbunnsutbygging, oppgradering av Snorre A-innretningen og økt gassinjeksjon.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon