SNORRE

Funnår
1979
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

03.08.1992

Historiske investeringer per 31.12.2018:

91 327 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2019:

54 230 MILL NOK (i faste 2019-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Snorre ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen. Vanndybden er 300-350 meter. Snorre ble påvist i 1979, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988. Feltet er bygd ut med innretningene Snorre A i sør og Snorre UPA sentralt på feltet. Snorre A er en flytende bore-, produksjons- og boligplattform som er forankret til havbunnen med strekkstag. Snorre UPA er et anlegg for undervannsproduksjon og er knyttet opp til Snorre A. På Snorre A er det også en egen prosessmodul for full stabilisering av brønnstrømmen fra Vigdis. Produksjonen fra Snorre A startet i 1992. PUD for Snorre B-innretningen, som er en halvt nedsenkbar integrert bore-, prosess- og boliginnretning, ble godkjent i 1998. Snorre B, som ligger på den nordlige delen av feltet, ble satt i produksjon i 2001. Endret PUD for Snorre Expansion Project ble godkjent i 2018. Havbunnsutbyggingen skal knyttes til Snorre A, og består av seks havbunnsrammer, hver med fire brønner.

Reservoar

Snorre produserer olje fra sandstein av trias og tidligjura alder i Lundeformasjonen og Statfjordgruppen. Feltet består av flere store forkastningsblokker. Reservoaret ligger på 2000-2700 meters dyp og har en kompleks struktur med både kanaler og strømningsbarrierer.

Utvinning

Feltet produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon, gassinjeksjon og vann- alternerende gassinjeksjon (VAG). Fra 2019 skal all gassen reinjiseres for å øke oljeutvinningen.

Transport

Olje og gass blir separert i en totrinnsprosess på Snorre A-innretningen og transporteres i egne rørledninger til Statfjord A for sluttprosessering og eksport. I 2019 opphører eksport fra Snorre A til Statfjord A, og produksjonen skal sendes til prosessmodulen på Vigdis for behandling. Stabilisert olje skal eksporteres i eksisterende Vigdis-rørledning til Gullfaks A. Oljen skal lagres og lastes til tankskip på Gullfaks. Gassen fra både Snorre og Vigdis skal fra 2019 reinjiseres i Snorre. Endelig prosessert olje fra Snorre B transporteres i rørledning til Statfjord B for lagring og lasting til tankskip.

Status

Produksjonen var lavere i 2019 grunnet teknisk svikt av et stigerør på Snorre B-innretningen. Videre utbygging av feltet, Snorre Expansion, pågår. De nye brønnene skal etter planen starte produksjon tidlig i 2021.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon