SOLVEIG

Funnår
2013
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Lundin Norway AS

Område:

North Sea

Historiske investeringer per 31.12.2017:

13 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

6 498 MILL NOK (i faste 2018-kroner)

Utbygging

Solveig ligger i den midtre delen av Nordsjøen, 15 kilometer sør for Edvard Grieg. Vanndybden i området er 100 meter. Solveig ble påvist i 2013, og senere avgrenset med brønnene 16/4-8 S i 2014, 16/4-9 S i 2015 og 16/4-11 i 2018. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2019.  Feltet skal bygges ut med fem enkeltbrønner med beskyttelsesstruktur tilknyttet Edvard Grieg feltet.

Reservoar

Solveig skal produsere olje fra sandstein og konglomerat av perm og trias alder. Hovedreservoaret er formet i små bassenger langs sørvestflanken av Utsirahøgda Sør. Reservoaret inneholder olje med en mindre gasskappe på 1.900 meter dyp og er av varierende kvalitet.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon.

Transport

Brønnstrømmen skal transporteres via Edvard Grieg og videre med rørledning til Sture-terminalen i Hordaland fylke. Gassen vil bli eksportert via SAGE-infrastruktur til St. Fergus terminalen i Storbritannia.

Status

Feltet er under utbygging og skal etter planen starte produksjon tidlig i 2021.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon