SOLVEIG

Funnår
2013
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Lundin Energy Norway AS

Område:

North Sea

Historiske investeringer per 31.12.2019:

1 451 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2020:

5 609 MILL NOK (i faste 2020-kroner)

Utbygging

Solveig ligger i Nordsjøen, 15 kilometer sør for Edvard Grieg. Vanndybden er 100 meter. Solveig ble påvist i 2013, og senere avgrenset med brønnene 16/4-8 S i 2014, 16/4-9 S i 2015 og 16/4-11 i 2018. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2019. Solveig skal bygges ut med fem enkeltbrønner tilknyttet Edvard Grieg-feltet.

Reservoar

Solveig skal produsere olje fra sandstein og konglomerat av perm og trias alder. Hovedreservoaret ble formet i små bassenger langs sørvestflanken av Utsirahøgda Sør. Reservoaret inneholder olje med en mindre gasskappe på 1900 meters dyp og er av varierende kvalitet.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon.

Transport

Brønnstrømmen skal transporteres via Edvard Grieg og videre med rørledning til Stureterminalen. Gassen vil bli eksportert via SAGE-infrastruktur til St. Fergus-terminalen i Storbritannia.

Status

Feltet er under utbygging og skal etter planen starte produksjon i 2021.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

Høykontrast Modus

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrast Modus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon