16/4-6 S (Luno II)

Funnår
2013
Område
North sea
Status
Production in clarification phase
Lisens

Operatør:

Lundin Norway AS
Funnet 16/4-6 S (Luno II) ligger i midtre del av Nordsjøen, 15 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet. Vanndybden i området er 100 meter. Funnet ble påvist i 2013, og senere avgrenset med brønnene 16/4-8 S i 2014 og 16/4-9 S i 2015. Reservoaret er i sandstein og konglomerat av hovedsakelig trias alder, formet i små bassenger langs sørvestflanken av Utsirahøgda Sør. Reservoaret inneholder olje og en mindre gasskappe på 1.900 meters dyp. Reservoaret er av varierende kvalitet, med en del tjære tilstede. Det blir vurdert å bygge ut funnet med en havbunnsramme. Brønnstrømmen vil bli sendt til Edvard Grieg for prosessering og videre transport. Det er planlagt å bore en avgrensningsbrønn, 16/4-11, på Luno II i 2018, og utbyggingsplanene er avhengig av resultatene fra avgrensningsbrønnen.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon