16/4-6 S (Luno II)

Funnår
2013
Område
North sea
Status
Decided for production
Lisens

Operatør:

Lundin Norway AS
Funnet 16/4-6 S (Luno II) ligger i den midtre delen av Nordsjøen, 15 kilometer sør for Edvard Grieg. Vanndybden i området er 100 meter. Funnet ble påvist i 2013, og senere avgrenset med brønnene 16/4-8 S i 2014 og 16/4-9 S i 2015. Reservoaret er i sandstein og konglomerat av hovedsakelig trias alder, formet i små bassenger langs sørvestflanken av Utsirahøgda Sør. Reservoaret inneholder olje og en mindre gasskappe på 1900 meter dyp. Reservoaret er av varierende kvalitet, med en del tjære til stede. Funnet blir vurdert bygd ut med en havbunnsramme knyttet til Edvard Grieg. Resultater av avgrensningsbrønnen 16/4-11 boret i 2018 har ført til økning i ressursestimater. Rettighetshaverne planlegger å levere plan for utbygging og drift (PUD) i 2019.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon