SVALIN

Funnår
1992
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

24.03.2014

Historiske investeringer per 31.12.2016:

4 738 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

10 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Svalin ligger i den midtre delen av Nordsjøen, seks kilometer sørvest for Grane. Vanndybden i området er 120 meter. Svalin ble påvist i 1992, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2012. Feltet er bygd ut med en flergrensbrønn boret fra Grane-plattformen (Svalin M) og med en havbunnsinnretning knyttet til Grane (Svalin C). Produksjonen startet i 2014.

Reservoar

Svalin produserer olje med assosiert gass fra sandstein av paleocen til tidlig eocen alder i Heimdal- og Balderformasjonene. Reservoaret ligger i et marint viftesystem på 1.750 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning og trykkstøtte fra den regionale vannsonen.

Transport

Brønnstrømmen blir prosessert på Grane. Oljen transporteres i rørledning til Sture-terminalen for lagring og eksport, mens gassen injiseres i Grane-reservoaret eller brukes som brensel på Grane-innretningen.

Status

Produksjonen har så langt vært lavere enn antatt ved PUD. I 2016 ble kaptasiteten for vannprosessering for Svalin på Grane-innretningen oppgradert.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon