SVALIN

Funnår
1992
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

24.03.2014

Historiske investeringer per 31.12.2017:

4 743 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

0 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Svalin ligger i den midtre delen av Nordsjøen, seks kilometer sørvest for Grane. Vanndybden i området er 120 meter. Svalin ble påvist i 1992, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2012. Feltet er bygd ut med en flergrensbrønn boret fra Grane-plattformen (Svalin M) og med en havbunnsinnretning knyttet til Grane (Svalin C). Produksjonen startet i 2014.

Reservoar

Svalin produserer olje med assosiert gass fra massiv sandstein av paleocen til tidlig eocen alder i Heimdal- og Balderformasjonene. Reservoaret ligger i et marint viftesystem på 1750 meter dyp, og det har svært god kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning og trykkstøtte fra den regionale vannsonen.

Transport

Brønnstrømmen blir prosessert på Grane. Oljen transporteres i rørledning til Stureterminalen i Hordaland for lagring og eksport, mens gassen injiseres i Grane-reservoaret eller brukes som brensel på Grane-innretningen.

Status

Produksjonen har så langt vært lavere enn antatt ved PUD. I 2016 ble kaptasiteten for vannprosessering for Svalin på Grane-innretningen oppgradert. I 2018 ble det samlet inn 4D-seismikk som skal brukes for å få bedre forståelse av reservoaret og for å kunne evaluere mulige boremål for tilleggsbrønner.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon