TYRIHANS

Funnår
1983
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian Sea

Produksjonsstart:

08.07.2009

Historiske investeringer per 31.12.2017:

20 719 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

1 306 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Tyrihans ligger i Norskehavet, 25 kilometer sørøst for Åsgard. Vanndybden i området er 270 meter. Tyrihans ble påvist i 1983, og plan for uybygging og drift (PUD) ble godkjent i 2005. Feltet er bygd ut med fem havbunnsrammer koblet til Kristin-innretningen, fire er til produksjon og gassinjeksjon og en til sjøvannsinjeksjon. Gass til injeksjon og gassløft leveres fra Åsgard B-innretningen. Produksjonen fra Tyrihans startet i 2009.

Reservoar

Tyrihans produserer gass og kondensat fra to reservoarer. Tyrihans Sør har en oljekolonne med gasskappe som er rik på kondensat, og Tyrihans Nord inneholder gasskondensat med en underliggende oljesone. Hovedreservoaret i begge forekomstene er i Garnformasjonen av mellomjura alder og ligger på 3500 meter dyp. Reservoarene er homogent, og kvaliteten er god. Det produseres også fra Ileformasjonen med en brønn.

Utvinning

Produksjonen er basert på gassinjeksjon fra Åsgard B til Tyrihans Sør. I tillegg brukes undervannspumper til injeksjon av sjøvann for å opprettholde trykket på både Tyrihans Nord og Tyrihans Sør. I 2014 startet lavtrykksproduksjon på Kristin. Tyrihans drar også nytte av denne dreneringsstrategien.

Transport

Brønnstrømmen er knyttet til Kristin for prosessering. Gassen transporteres fra Kristin gjennom Åsgard Transport System (ÅTS) til Kårstø-terminalen i Rogaland, mens olje og kondensat sendes gjennom rørledning til lagerskipet Åsgard C for videre transport med tankskip.

Status

Gassinjeksjonen fra Åsgard begynte samme år som produksjonen fra Tyrihans startet. Gass har blitt injisert lenger enn foreslått i den opprinnelige utbyggingsplanen, og injeksjonsstrategien evalueres årlig. Produksjonen fra Tyrihans er avhengig av Kristin, som har begrenset kapasitet for gass- og vannbehandling. Nylige tester viser imidlertid at prosesskapasiteten er bedre enn tidligere antatt. I 2019 skal det bores en produksjonsbrønn på Tyrihans Nord med en horisontal forlengelse til et letemål.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon