VISUND

Funnår
1986
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

21.04.1999

Historiske investeringer per 31.12.2017:

34 510 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

5 251 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Visund ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, nordøst for Gullfaks. Havdybden er 335 meter. Visund ble påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1996. Feltet er bygget ut med en halvt nedsenkbar integrert bolig-, bore- og prosessinnretning i stål (Visund A). Produksjonen startet i 1999. PUD for gassfasen ble godkjent i 2002, og gasseksporten startet fra 2005. I 2013 innvilget myndighetene PUD-fritak for Visund Nord; utbyggingen omfattet en havbunnsramme omtrent ti kilometer nord for Visund A-innretningen. Havbunnsrammen og produksjonslinjen ble erstattet i 2013 på grunn av problemer med den opprinnelige rammen. Myndighetene innvilget PUD-fritak for Visund Nord IOR-prosjekt i 2017.

Reservoar

Visund produserer olje og gass fra sandstein av sentrias og tidligjura alder i Lundeformasjonen og Statfjordgruppen, og av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoarene er i flere skråstilte forkastningsblokker med ulike trykk- og væskesystemer. Reservoarene ligger på 2.900-3.000 meters dyp. Reservoarkvaliteten er stort sett god i hovedreservoarene.

Utvinning

Det er ulike utvinningsstrategier for reservoarene på Visund. Olje i Brent-reservoarene produseres hovedsakelig med trykkvedlikehold fra gass- og vanninjeksjon. Statfjord-reservoarene produseres delvis med trykkavlastning. Økt gasseksport har redusert tilgjengeligheten av injeksjonsgass siden 2015. Det har ført til redusert reservoartrykk i deler av feltet.

Transport

Oljen transporteres i rør til Gullfaks A-innretningen. Der blir den lagret før den blir eksportert med tankskip. Gassen eksporteres via Kvitebjørn Gassrør og videre til Kollsnes-terminalen, der NGL skilles ut og tørrgassen eksporteres videre til markedet.

Status

En utfordring for Visund er å holde reservoartrykket innenfor boregrensene og optimalisere oljeutvinningen, mens gasseksporten økes. Tilleggsressurser på flanke i øst og nordøst er under evaluering.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon