HEIMDAL

Funnår
1972
Funnbrønn
Status
Shut down
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

13.12.1985

Historiske investeringer per 31.12.2022:

11 004 MILL NOK (i løpende kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Heimdal ligger i den midtre delen av Nordsjøen. Vanndybden er 120 meter. Heimdal ble påvist i 1972, og opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1981. Feltet ble bygget ut med en integrert bore-, produksjons- og boliginnretning med stålunderstell. Produksjonen startet i 1985. Etter at Heimdal Gassenter som omfattet en ny stigerørsinnretning kom i drift, ble Heimdal også et knutepunkt for tørrgasstransport fra Oseberg, i tillegg til å prosessere produksjonen fra felt som Atla, Skirne, Vale, Valemon og Huldra.

Reservoar

Heimdal produserte gass og noe kondensat fra sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen. Reservoaret ligger i et massivt turbidittsystem på 2100 meters dyp og har god kvalitet.

Utvinning

Feltet ble produsert med trykkavlastning.

Transport

Gass fra Heimdal ble transportert gjennom Statpipe via Draupner og Ekofisk til kontinentet. Etter at Heimdal Gassenter ble opprettet, ble også en ny gassrørledning koblet til den eksisterende rørledningen fra Frigg til terminalen Shell-Esso Gas and Liquid (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia. Kondensat ble transportert via rørledning til Braefeltet i britisk sektor og videre til Cruden Bay i Storbritannia.

Status

Feltets egen produksjon opphørte i 2020. Heimdal ble brukt som senter for gassprosessering for tilknyttede felt fram til midten av 2023. Disponering av innretningene skal være ferdigstilt innen slutten av 2028.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon