GJØA

Funnår
1992
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Neptune Energy Norge AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

07.11.2010

Historiske investeringer per 31.12.2016:

29 574 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

166 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Gjøa ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 50 kilometer nordøst for Troll. Vanndybden i området er 360 meter. Gjøa ble påvist i 1989, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007. Feltet er bygd ut med fire havbunnsrammer og en satellittbrønn koblet til en halvt nedsenkbar produksjons- og prosessinnretning. Gjøa-innretningen drives delvis med kraft fra land. Vega og Vega Sør er koblet til Gjøa for prosessering og videre eksport. Produksjonen startet i 2010.

Reservoar

Reservoaret inneholder gass over en relativt tynn oljesone i sandstein av jura alder i Dunlin-, Brent- og Vikinggruppen. Feltet omfatter flere skråstilte forkastningssegmenter med delvis usikker kommunikasjon og variabel reservoarkvalitet. Reservoaret ligger på 2.200 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med naturlig trykkavlastning. I de sørlige segmentene ble oljeproduksjon prioritert de første årene. Gassnedblåsning, produksjon av gass fra gasskappen, startet i 2015. Lavtrykksproduksjon ble implementert i 2017.

Transport

Stabilisert olje eksporteres i en rørledning som er koblet til Troll Oljerør II, for videre transport til Mongstad-terminalen. Rikgass eksporteres via rørledning til Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS) på britisk sokkel, for videre transport til terminalen i Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia.

Status

Gjøa er aktuell som vert for tilleggsressurser i området. Rettighetshaverne vurderer mulighetene for å øke reservene i utvinningstillatelsen.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon