MUNIN

Funnår
2011
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Historiske investeringer per 31.12.2022:

50 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

36 582 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Utbygging

Munin ligger i Yggdrasilområdet i midtre Nordsjøen, 35 kilometer sør for Osebergfeltet. Vanndybden er 110 meter. Feltet består av flere funn og strekker seg over 200 kvadratkilometer. Det første funnet ble påvist i 1997 med brønn 30/11-5. Siden den gang er ytterligere ti funn gjort. Funnbrønnen for Munin er 30/11-8 S, boret i 2011. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2023. Utbyggingskonseptet omfatter havbunnstilknytning av forekomstene til en ubemannet prosessinnretning i den nordlige delen av Yggdrasilområdet som tilknyttes prosessinnretningen Hugin A i det sørlige Yggdrasilområdet.

Reservoar

Reservoarene inneholder gass og olje hovedsakelig i sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen på 3200-3650 meters dyp. Muninområdet er geologisk komplekst og forekomstene har varierende reservoar- og væskeegenskaper.

Utvinning

Forekomstene skal produseres med forskjellige utvinningsstrategier. De største oljeforekomstene skal produseres med vanninjeksjon, mens gassforekomster og mindre oljeforekomster skal produseres med trykkavlastning. Gassløft skal brukes i oljebrønner.

Transport

Gassen skal eksporteres i en ny rørledning fra Hugin A via Statpipe til terminalen på Kårstø. Oljen skal transporteres til Hugin A-innretningen for videre prosessering og transport.

Status

Feltet er under utbygging. Munin bygges ut samordnet med feltene Hugin og Fulla i Yggdrasilområdet. Produksjonen er planlagt å starte i 2027. Det er også planer om å bore flere uprøvde strukturer som kan produseres gjennom tilgjengelige brønnslisser, eller fra nye havbunnsrammer.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon