NORNE

Funnår
1992
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian Sea

Produksjonsstart:

06.11.1997

Historiske investeringer per 31.12.2017:

26 956 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

4 710 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Norne ligger i Norskehavet, 80 kilometer nord for Heidrun. Vanndybden i området er 380 meter. Norne ble påvist i 1992, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1995. Feltet er bygd ut med et produksjons- og lagerskip (FPSO) som er koblet til sju brønnrammer. Produksjonen startet i 1997. Feltene Alve, Urd, Skuld og Marulk er koblet opp mot Norne-skipet. Myndighetene godkjente en endret PUD som inkluderer flere nærliggende forekomster rundt Norne og Urd i 2008.

Reservoar

Norne produserer olje og gass fra jura sandstein. Oljen finnes i hovedsak i Ile- og Tofteformasjonene, og gassen i Notformasjonen. Reservoaret ligger på 2500 meter dyp, og det har god kvalitet.

Utvinning

Oljen produseres med vanninjeksjon som drivmekanisme. Gassinjeksjonen opphørte i 2005, og all gass eksporteres.

Transport

Oljen eksporteres med tankskip. Siden 2001 er gassen blitt eksportert i en egen rørledning til Åsgard og via Åsgard Transport System (ÅTS) til Kårstø-terminalen i Rogaland.

Status

Hovedelementet for å øke utvinnbare volumer på Norne-feltet er evaluering av muligheter for å øke produksjonen fra Ileformasjonen. Etter planen skal gasskappenedblåsning i Notformasjonen starte i 2019. Nylig innvilget myndighetene levetidsforlengelse for Norne-skipet, noe som vil øke verdiskapingen fra Norne-feltet og satellittene i området.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon