OSEBERG ØST

Funnår
1981
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

03.05.1999

Historiske investeringer per 31.12.2022:

17 527 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

352 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Oseberg Øst ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 15 kilometer øst for Oseberg. Vanndybden er 160 meter. Oseberg Øst ble påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1996. Feltet er bygd ut med en integrert fast innretning med boligkvarter, boremodul og førstetrinnsseparasjon av olje, vann og gass. Produksjonen startet i 1999. PUD-fritak for Beta Øst-segmentet ble innvilget i 2004.

Reservoar

Oseberg Øst produserer olje fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Feltet består av to strukturer som er skilt av en forseglende forkastning. Strukturene inneholder flere oljeførende lag med varierende reservoaregenskaper. Reservoaret ligger på 2700-3100 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med delvis trykkstøtte fra både vann- og gassinjeksjon. Vann for injeksjon er produsert fra Utsiraformasjonen.

Transport

Oljen transporteres i rørledning til Oseberg-feltsenter for videre behandling og transport via Oseberg Transport System (OTS) til Stureterminalen. Gassen brukes hovedsakelig til injeksjon, gassløft og brensel.

Status

Produksjonen på Oseberg Øst er i sen halefase, og hovedutfordringen er å maksimere oljeutvinningen innen feltets levetid. For å øke produksjonen fokuseres det på dreneringsstrategi, inkludert injeksjonsoptimalisering og brønnintervensjoner. Det er også viktig å maksimere gassraten ettersom produsert gass brukes for kraftgenerering på innretningen.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon