OSEBERG

Funnår
1979
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

01.12.1988

Historiske investeringer per 31.12.2017:

98 118 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

17 387 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Oseberg ligger i den nordlige delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er 100 meter. Oseberg ble påvist i 1979, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1984. Feltet er bygd ut i flere faser, og det kom i produksjon i 1988. Oseberg feltsenter i sør bestod opprinnelig av prosess- og boliginnretningen Oseberg A og bore- og vanninjeksjonsinnretningen Oseberg B. PUD for Oseberg C ble godkjent i 1988, den inkluderte en integrert produksjons-, bore- og boliginnretning (PDQ) i den nordlige delen av feltet. PUD for gassfasen ble godkjent i 1996, den inkluderte gassprosesseringsinnretningen Oseberg D. PUD for Oseberg Vestflanken ble godkjent i 2003, den omfattet en bunnramme knyttet til Oseberg B. I 2005 ble PUD for Oseberg Delta godkjent, den inkluderte en bunnramme knyttet til Oseberg D. PUD for Oseberg Delta II, som inkluderte to havbunnsrammer tilknyttet Oseberg feltsenter, ble godkjent i 2013. PUD for Oseberg Vestflanken II ble godkjent i 2016. Den inkluderte en ubemannet brønnhodeinnretning, Oseberg H, og nye brønner fra eksisterende G4-rammen på Vestflanken. Feltene Oseberg Øst, Oseberg Sør og Tune er tilknyttet feltsenteret på Oseberg.

Reservoar

Oseberg produserer olje og gass fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Hovedreservoarene er i Oseberg- og Tarbertformasjonene, men det er også produksjon fra Etive- og Nessformasjonene. Reservoarene ligger på 2300-2700 meter dyp og har stort sett god kvalitet. Feltet er delt inn i flere strukturer. Det er i tillegg ressurser i Statfjordgruppen og Cookformasjonen i satellittstrukturene vest for hovedstrukturen.

Utvinning

Oseberg produseres med trykkvedlikehold med injeksjon av gass og vann. Massiv gassinjeksjon høyt oppe på strukturen i hovedfeltet gir svært god fortrengning av oljen, og det er nå dannet en stor gasskappe. Tidligere ble injeksjonsgass importert fra Troll Øst (TOGI) og Oseberg Vest. Nå blir produsert gass delvis eksportert og delvis reinjisert. I framtiden blir en større andel av gassen eksportert. Mindre deler av feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Oljen transporteres via Oseberg Transport System (OTS) til Stureterminalen i Hordaland. Gasseksporten startet i 2000. Gassen transporteres til markedet via rørledningen Oseberg Gasstransport (OGT) til Heimdal gassenter, og derfra inn i Statpipe-systemet til kontinentet og gjennom Vesterled til Storbritannia.

Status

Utfordringen for hovedreservoarene på Oseberg er å balansere oljeproduksjonen med gassuttak. Den ubemannede brønnhodeinnretningen på Vestflanken startet produksjon i 2018. En ny mobil Cat J-borerigg ("Askepott"), som eies av utvinningstillatelsen, startet boring av nye brønner i Oseberg-området i 2018.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon