OSEBERG

Funnår
1973
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

01.12.1988

Historiske investeringer per 31.12.2016:

94 249 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

19 460 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Oseberg ligger i den nordlige delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er 100 meter. Oseberg ble påvist i 1979, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1984. Feltet er bygd ut i flere faser, og det kom i produksjon i 1988. Oseberg feltsenter i sør bestod opprinnelig av prosess- og boliginnretningen Oseberg A og bore- og vanninjeksjonsinnretningen Oseberg B. PUD for Oseberg C ble godkjent i 1988, den inkluderte en integrert produksjons-, bore- og boliginnretning (PDQ) i den nordlige delen av feltet. PUD for gassfasen ble godkjent i 1996, den inkluderte gassprosesseringsinnretningen Oseberg D. PUD for Oseberg Vestflanken ble godkjent i 2003, den omfattet en bunnramme knyttet til Oseberg B. I 2005 ble PUD for Oseberg Delta godkjent, den inkluderte en bunnramme knyttet til Oseberg D. PUD for Oseberg Delta II og Oseberg Vestflanken II ble godkjent i henholdsvis 2013 og 2016. Innretningene på feltsenteret behandler olje og gass fra feltene Oseberg Øst, Oseberg Sør og Tune.

Reservoar

Oseberg produserer olje og gass fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Hovedreservoarene er i Oseberg- og Tarbertformasjonene, men det er også produksjon fra Etive- og Nessformasjonene. Reservoarene ligger på 2.300-2.700 meters dyp og har stort sett god kvalitet. Feltet er delt inn i flere strukturer. Det er i tillegg ressurser i Statfjordgruppen og Cookformasjonen i satellittstrukturene vest for hovedstrukturen.

Utvinning

Oseberg produseres ved trykkvedlikehold med injeksjon av gass og vann. Massiv gassinjeksjon høyt oppe på strukturen i hovedfeltet gir svært god fortrengning av oljen, og det er nå dannet en stor gasskappe som skal utvinnes i årene framover. Tidligere ble injeksjonsgass importert fra Troll Øst (TOGI) og Oseberg Vest. Mindre deler av feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Oljen transporteres via Oseberg Transport System (OTS) til Sture-terminalen. Gasseksporten startet i 2000. Gassen transporteres til markedet via rørledningen Oseberg Gasstransport (OGT) til Heimdal gassenter, og derfra inn i Statpipe-systemet til kontinentet og gjennom Vesterled til Storbritannia.

Status

Utfordringen for hovedreservoarene på Oseberg er å balansere oljeproduksjonen med gassuttak. En ny ubemannet brønnhodeplattform ble installert på vestflanken i 2017, den kommer i drift i 2018. En ny mobil Cat J-borerigg ("Askepott"), som eies av utvinningstillatelsen, er ferdigstilt og skal brukes for å bore nye brønner i Oseberg-området fra 2018.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon