TRYM

Funnår
1990
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

DNO Norge AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

12.02.2011

Historiske investeringer per 31.12.2017:

2 963 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

45 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Produksjonen i 2018 var som ventet. Feltet er i halefasen. Hovedutfordringen i framtiden blir å opprettholde høy regularitet. Feltet vil bli stengt ned midlertidig fra andre halvdel av 2019 mens Tyra-feltet på dansk sektor blir utviklet videre.

Transport

Brønnstrømmen blir prosessert på Harald-innretningen for videre eksport gjennom det danske rørledningssystemet via Tyra-feltet.

Utvinning

Trym produseres med trykkavlastning. I 2017 ble det startet et lavtrykksprosjekt som etter planen skal gi økt produksjonsrate og dermed høyere totalproduksjonen.

Reservoar

Trym produserer gass og kondensat fra sandstein av mellom- og seinjura alder i Bryne- og Sandnesformasjonene. Reservoaret står i sammenheng med den samme saltstrukturen som det danske feltet Lulita. Forekomstene er sannsynligvis skilt av en forkastningssone på norsk side, men det kan være trykkommunikasjon i vannsonen. Reservoaret ligger på 3400 meter dyp og har god kvalitet.

Utbygging

Trym er ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, tre kilometer fra grensen til dansk sektor. Vanndybden i området er 65 meter. Trym ble påvist i 1990, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2010. Feltet er bygd ut med en bunnramme med to horisontale produksjonsbrønner knyttet til Harald-innretningen på dansk sektor. Produksjonen startet i 2011.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

FUNN
3/7-4 Trym

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon