DNO Norge AS

Operatør for antall lisenser
13
Rettighetshaver i antall lisenser
75
Operatør for antall felt
1
Operatør for antall funn
1

Høykontrastmodus

SELSKAPETS RESERVER PER FELT VED ÅRSSKIFTET (Mill Sm3 o.e.)

SELSKAPETS PRODUKSJON I 2021 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT)

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SELSKAPETS PRODUKSJON I 2021 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT)

SELSKAPETS PRODUKSJON I 2021 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT) – Alle tall i mill. Sm3 o.e.

LISENSER HVOR SELSKAPET ER OPERATØR

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon