VOLUND

Funnår
1994
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Produksjonsstart:

10.09.2009

Historiske investeringer per 31.12.2016:

5 315 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

900 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Volund ligger i den midtre delen av Nordsjøen, ti kilometer sør for Alvheim. Havdybden i området er 120-130 meter. Volund ble påvist i 1994, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme med fire horisontale produksjonsbrønner og en injeksjonsbrønn. Bunnrammen er koblet opp til produksjons- og lagerskipet (FPSO) på Alvheim. Produksjon startet i 2009. Senere ble enda en havbunnsramme installert.

Reservoar

Volund produserer olje fra sandstein av paleocen alder i Hermodformasjonen. Forekomsten er en unik injektitt-felle. Sanden ble remobilisert i tidlig eocen og injisert i den overliggende Balderformasjonen. Reservoaret ligger på 2.000 meters dyp.

Utvinning

Feltet blir produsert med betydelig trykkstøtte fra vannsonen og med injeksjon av produsert vann levert fra Alvheim-skipet.

Transport

Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Alvheim-skipet for bøyelasting til tankskip. Assosiert gass sendes via Alvheim til rørsystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) og videre til St. Fergus i Storbritannia.

Status

Opprinnelig PUD inkluderte tre horisontale produksjonsbrønner. En fjerde horisontal brønn som drenerer den nordvestlige flanken kom i produksjon i 2013. Anslaget over tilstedeværende og utvinnbare volumer har økt. Volund ble utvidet i forbindelse med utbyggingen av Viper- og Kobra-forekomstene, som er koblet til Alvheim via Volund. To nye brønner kom i produksjon i 2017.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon