YME

Funnår
1987
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Repsol Norge AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

27.02.1996

Historiske investeringer per 31.12.2016:

14 924 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

9 126 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Yme ligger i den sørøstlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 130 kilometer nordøst for Ula. Vanndybden er 77-93 meter. Yme ble påvist i 1987, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1995. Yme ble opprinnelig bygd ut med en oppjekkbar produksjonsplattform på Gamma-strukturen og et lagerskip. Beta-strukturen ble bygd ut med havbunnsrammer. Produksjonen startet i 1996. Produksjon opphørte i 2001, da feltet ikke lenger ble vurdert som lønnsomt å drive. Yme er det første nedstengte oljefeltet på norsk sokkel som ble vurdert gjenåpnet. PUD for gjenutvikling ble godkjent i 2007. Utbyggingskonseptet var en ny flyttbar offshore produksjonsenhet (MOPU). På grunn av strukturelle mangler på MOPUen og omfattende gjenstående arbeid med å ferdigstille innretningen, ble det besluttet å fjerne den fra Yme-feltet i 2013. MOPUen ble fjernet 2016 i henhold til disponeringsvedtaket fra myndighetene. I desember 2017 ble det levert en endret PUD for re-utbygging av Yme. PUD ble godkjent av myndighetene i mars 2018. Planen omfatter en leid oppjekkbar rigg med bore- og produksjonsanlegg og gjenbruk av utstyr som står igjen på feltet. Det er planlagt å gjenbruke de ni brønnene som ble forboret i perioden 2009-2010. I tillegg skal det bores seks nye brønner. Det blir installert en ny havbunnsramme i nærheten av den eksisterende rammen på Beta-strukturen.

Reservoar

Yme inneholder olje i to separate hovedstrukturer, Gamma og Beta. Det er 12 kilometer mellom strukturene. De har til sammen fem forekomster. Reservoarene er i sandstein av mellomjura alder i Sandnesformasjonen og ligger på 3.150 meters dyp.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkstøtte fra delvis vanninjeksjon og alternerende vann- og gassinjeksjon (VAG).

Status

Produksjonsstart ventes i 2020.

Transport

Oljen skal transporteres med tankskip og gassen skal reinjiseres.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon