M Vest Energy AS

Operatør for antall lisenser
0
Rettighetshaver i antall lisenser
4
Operatør for antall felt
0
Operatør for antall funn
0

LISENSER HVOR SELSKAPET ER RETTIGHETSHAVER

LISENS
528
528 B
897
959

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon