BALDER

Funnår
1967
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Vår Energi AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

02.10.1999

Historiske investeringer per 31.12.2017:

33 204 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

3 916 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Balder ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, like vest for Grane-feltet. Vanndybden i området er 125 meter. Balder ble påvist i 1967, og opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1996. Produksjon startet i 1999. Feltet er bygd ut med havbunnsbrønner som er koblet til et produksjons- og lagerskip, Balder FPSO. Ringhorne-forekomsten, som ligger ni kilometer nord for Balder-skipet, er inkludert i Balder-komplekset. Ringhorne er bygd ut med en kombinert bolig-, boring- og brønnhodeinnretning knyttet til Balder-skipet og Jotun-skipet for prosessering, råoljelagring og gasseksport. Ringhorne Øst, et nærliggende oljefelt, ble koblet til Balder via Ringhorne-plattformen. PUD for Ringhorne Jura ble godkjent i 2000, og produksjonen startet i 2003. PUD-fritaket for Ringhorne Vest ble godkjent i 2003, og produksjonen startet i 2004. En endret PUD for Ringhorne ble godkjent i 2007.

Reservoar

Balder, inkludert Ringhorne, inneholder flere separate oljeforekomster i sandstein av jura, paleocen og eocen alder. Reservoarene ligger på 1.700 meters dyp.

Status

Feltet er i halefasen. Pågående studier på Balder, inkludert Ringhorne, vurderer ulike muligheter for å øke utvinningen. 4D-seismikk som ble samlet inn i 2006, 2009 og 2012 brukes som grunnlag for reservoarovervåking og evaluering av nye boremål. Det er gjennomført flere borekampanjer. En borekampanje på Balder som begynte i 2013 ble ferdigstilt i 2016. Nye borekampanjer på Balder og Ringhorne blir vurdert.

Utvinning

Balder og Ringhorne produserer hovedsakelig med naturlig vanndriv, men reinjeksjon av produsert vann brukes som trykkstøtte, særlig i Ringhornes jura-reservoar. Overskuddsvann injiseres i Utsiraformasjonen. Gass injiseres også dersom gasseksportsystemet er ute av drift.

Transport

Oljen fraktes med tankskip. Overskuddsgass fra Balder og Ringhorne eksporteres via produksjonsskipet Jotun A til Statpipe.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon