BALDER

Funnår
1967
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Vår Energi AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

02.10.1999

Historiske investeringer per 31.12.2017:

34 500 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

27 444 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Balder ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, like vest for Grane-feltet. Vanndybden i området er 125 meter. Balder ble påvist i 1967, og opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1996. Produksjonen startet i 1999. Feltet er bygd ut med havbunnsbrønner som er koblet til et produksjons- og lagerskip, Balder FPSO. Ringhorne-forekomsten, som ligger ni kilometer nord for Balder-skipet, er inkludert i Balder-komplekset. Ringhorne er bygd ut med en kombinert bolig-, bore- og brønnhodeinnretning knyttet til Balder-skipet og Jotun-skipet for prosessering, råoljelagring og gasseksport. Ringhorne Øst, et nærliggende oljefelt, ble koblet til Balder via Ringhorne-plattformen. PUD for Ringhorne Jura ble godkjent i 2000, og produksjonen startet i 2003. PUD-fritaket for Ringhorne Vest ble godkjent i 2003, og produksjonen startet i 2004. En endret PUD for Ringhorne ble godkjent i 2007.

Reservoar

Balder, inkludert Ringhorne, produserer olje fra flere separate forekomster i sandstein av jura, eocen og paleocen alder. Balder produserer fra Heimdal- og Hermodformasjonene, og fra et injisert sandkompleks over dem. Ringhorne produserer fra Hugin-, Ty- og Hermodformasjonene. Reservoarene har god til meget god kvalitet. Balder-reservoaret ligger på 1700 meter dyp og Ringhorne-reservoaret på 1900 meter dyp.

Status

Feltet er i halefasen. Rettighetshaverne er i gang med studier på Balder, inkludert Ringhorne, for å vurdere ulike muligheter for å øke utvinningen. 4D-seismikk som ble samlet inn i 2006, 2009 og 2012 brukes som grunnlag for reservoarovervåking og evaluering av nye boremål. Det er gjennomført flere borekampanjer, og nye kampanjer blir vurdert.

Utvinning

Balder og Ringhorne produserer hovedsakelig med naturlig vanndriv, men reinjeksjon av produsert vann brukes som trykkstøtte, særlig i Ringhornes jura-reservoar. Overskuddsvann injiseres i Utsiraformasjonen. Gass injiseres også dersom gasseksportsystemet er ute av drift.

Transport

Oljen fraktes med tankskip. Overskuddsgass fra Balder og Ringhorne sendes fra Jotun A-skipet via Statpipe til Kårstø i Rogaland og videre til kontinentet.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon