GULLFAKS SØR

Funnår
1978
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

10.10.1998

Historiske investeringer per 31.12.2017:

61 055 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

7 580 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Gullfaks Sør ligger i den nordlige delen av Nordsjøen like sør for Gullfaks. Vanndybden i området er 130-220 meter. Gullfaks Sør ble påvist i 1978, men omfatter flere funn gjort i påfølgende år, senest i 2011. Gullfaks Sør-forekomstene er bygd ut med i alt 13 havbunnsrammer som er knyttet til Gullfaks A- og Gullfaks C-innretningene. Opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaks Sør fase I ble godkjent i 1996, den omfattet produksjon av olje og gass fra forekomstene Gullfaks Sør, Rimfaks og Gullveig. Produksjonen startet i 1998. PUD for fase II ble godkjent i 1998, og omfattet gassproduksjon fra Brentgruppen i Gullfaks Sør-forekomsten. I 2004 ble Gulltopp-funnet innlemmet i Gullfaks Sør. Gulltopp produseres gjennom en langtrekkende produksjonsbrønn fra Gullfaks A-innretningen. PUD for Skinfaks-funnet og Rimfaks IOR ble godkjent i 2005. En endret PUD for ny utbygging av Gullfaks Sør Statfjordformasjonen, med to nye brønnrammer, ble godkjent i 2012. PUD for Gullfaks Rimfaksdalen, som inkluderer forekomsten 34/10-53 S (Rutil), ble godkjent i 2015. Den omfatter en ny havbunnsramme og to produksjonsbrønner.

Reservoar

Gullfaks Sør produserer olje og gass fra midtre jura sandstein i Brentgruppen samt undre jura og øvre trias sandstein i Statfjordgruppen og Cook- og Lundeformasjonen. Reservoarene ligger på 2.400-3.400 meters dyp i flere roterte forkastningsblokker. Reservoarene i Gullfaks Sør-forekomsten er svært segmenterte med mange interne forkastninger og utfordrende strømningsegenskaper, særlig i Statfjordgruppen og Lundeformasjonen. De øvrige forekomstene har stort sett god reservoarkvalitet.

Utvinning

Brent-reservoaret i Gullfaks Sør produseres med trykkavlastning etter at gassinjeksjonen opphørte i 2009. Statfjordgruppen i Gullfaks Sør produseres med delvis trykkstøtte fra gassinjeksjon. Gasseksport fra Rimfaks startet i 2015, og gassnedblåsning, produksjon av gass fra gasskappen, pågår. Gullveig-, Skinfaks-, Gulltopp- og Rutil-forekomstene produseres med trykkavlastning og delvis støtte fra naturlig vanndriv.

Transport

Oljen blir transportert til Gullfaks A-innretningen for behandling, lagring og videre transport med tankskip. Rikgass prosesseres på Gullfaks C og eksporteres gjennom Statpipe til Kårstø-terminalen.

Status

Feltet har en lang gjenværende levetid, gassproduksjonen øker mens oljeproduksjonen avtar. En ny gasskompressor på havbunnen ble tatt i bruk i august 2017. Den nylig ferdigstilte kategori J-boreriggen "Askeladden" skal etter planen begynne å bore nye brønner i Gullfaks Sør-området tidlig i 2018.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon