GULLFAKS

Funnår
1978
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

22.12.1986

Historiske investeringer per 31.12.2017:

94 923 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

25 470 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Gullfaks ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er 130-220 meter. Gullfaks ble påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaks fase I ble godkjent i 1981. PUD for Gullfaks fase II ble godkjent i 1985. Produksjonen startet i 1986. Feltet er bygd ut med tre integrerte prosess-, bore- og boliginnretninger med betongunderstell og ståldekk (Gullfaks A, B og C). Gullfaks B har et forenklet prosessanlegg med kun førstestegsseparasjon. Gullfaks A og C mottar og behandler olje og gass fra Gullfaks Sør, Gimle og Visund Sør. Gullfaks-innretningene er også involvert i produksjon og transport fra Tordis, Vigdis og Visund. Produksjonen fra Tordis blir behandlet i et eget anlegg på Gullfaks C. PUD for Gullfaks Vest ble godkjent i 1993, og produksjon fra Lundeformasjonen i 1995. En endret PUD for Gullfaks, som dekker prospekter og små funn som kunne bores og produseres fra eksisterende innretninger, ble godkjent i 2005. Endret PUD for Gullfaks, som dekker fase I-produksjon fra Shetland/Lista-forekomsten, ble godkjent i 2015.

Reservoar

Gullfaks produserer olje fra midtre jura sandstein i Brentgruppen, og fra undre jura og øvre trias sandstein i Statfjordgruppen og Cook- og Lundeformasjonen. Det er også utvinnbar olje i oppsprukket kalk og skifer i overliggende Shetlandgruppen og Listaformasjonen. Reservoarene ligger på 1.700-2.000 meters dyp i roterte forkastningsblokker i vest og i en strukturell horst (hevet forkastningsblokk) i øst, med en forkastningssone i midten. Reservoarkvaliteten er stort sett god til meget god i jura-reservoarene i de enkelte forkastningsblokkene, men dårlig reservoarkommunikasjon er en utfordring for trykkvedlikehold.

Utvinning

Drivmekanismene er hovedsakelig vanninjeksjon i hovedreservoarene og gassinjeksjon og alternerende vann- og gassinjeksjon (VAG) i noen områder. Nåværende dreneringsstrategi for Shetland/Lista-reservoaret er trykkavlastning, men rettighetshaverne vurderer å ta i bruk vanninjeksjon som trykkstøtte.

Transport

Oljen eksporteres fra Gullfaks A og C via lastebøyer til tankskip. Rikgass transporteres i Statpipe for videre behandling på Kårstø-terminalen.

Status

Boring av nye brønner på Gullfaks har vært en utfordring i mange år på grunn av overtrykk i noen områder i Shetland/Lista-intervallet. Produksjon fra Shetland/Lista-reservoarene bidrar gradvis til å redusere overtrykket og gjør det lettere å bore. Ti nye vanninjeksjons- og produksjonsbrønner ble boret i 2017, og flere brønner skal bores fra alle innretningene i 2018. Rettighetshaverne gjennomfører pilotstudier for å etablere vanninjeksjon som dreneringsstrategi i Shetland/Lista-reservoarene. Endret PUD for Shetland/Lista fase II ventes levert til myndighetene sent i 2018. Det kan bli aktuelt med tilknytning av tredjeparts funn i området.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon