Sval Energi AS

Operatør for antall lisenser
0
Rettighetshaver i antall lisenser
4
Operatør for antall felt
0
Operatør for antall funn
0
SELSKAPETS RESERVER PER FELT VED ÅRSSKIFTET (Mill Sm3 o.e.)

LISENSER HVOR SELSKAPET ER RETTIGHETSHAVER

LISENS
636
636 B
636 C
889

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon