Sval Energi AS

Operatør for antall lisenser
4
Rettighetshaver i antall lisenser
18
Operatør for antall felt
0
Operatør for antall funn
0
SELSKAPETS RESERVER PER FELT VED ÅRSSKIFTET (Mill Sm3 o.e.)

Høykontrast Modus

LISENSER HVOR SELSKAPET ER RETTIGHETSHAVER

LISENSER HVOR SELSKAPET ER OPERATØR

LISENS
1037
1038
248 J
880

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon